คนร. สั่งทบทวนแผนปรับค่ารถเมล์ 2 บาท

2018-01-19 14:05:40

 คนร. สั่งทบทวนแผนปรับค่ารถเมล์ 2 บาท

Advertisement

ที่ประชุม คนร. ยังไม่มีมติขึ้นค่ารถเมล์ มอบคมนาคมกลับไปดูแผนธุรกิจก่อนนำมาเสนอที่ประชุมครั้งหน้า


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. แถลงผลการประชุม คนร. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ยั่งยืนในระยะยาวส่วนเรื่องแผนปรับค่าโดยสารรถเมล์  ขสมก. เพิ่ม 2 บาท รถโดยสารธรรมดาจากเดิม 6.50 บาท จะเพิ่มเป็น 8.50 บาท และ รถโดยสารปรับอากาศ เพิ่มอีกระยะละ 2 บาทนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกลับไปดูรูปแบบแผนธุรกิจแล้วกลับมานำเสนอที่ประชุม คนร. ใหม่อีกครั้ง