ศาล รธน.นัดชี้ชะตา 8 ปีนายกฯ 30 ก.ย.

2022-09-14 12:06:06

ศาล รธน.นัดชี้ชะตา 8 ปีนายกฯ 30 ก.ย.

Advertisement

ศาล รธน.นัดชี้ชะตา 8 ปีนายกฯ 30 ก.ย.  15.00 น. ระบุมีพยานฐานเพียงพอที่จะพิจารณวินิจฉัยได้แล้วจึงยุติการไต่สวน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสาร เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานฐานเพียงพอที่จะพิจารณวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น.ที่ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ