ซามาร์กันต์ : เมืองเก่าแก่แห่งเส้นทางสายไหมโบราณ

2022-09-13 16:20:03

ซามาร์กันต์ : เมืองเก่าแก่แห่งเส้นทางสายไหมโบราณ

Advertisement

ซามาร์กันต์, 13 ก.ย. (ซินหัว) — ชวนชมทิวทัศน์และสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่จากเมืองซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน อาทิ หอดูดาวอูลัก เบค และจัตุรัสรีกิสตัน

ทั้งนี้ ซามาร์กันต์หมายถึง “ผืนดินอันอุดมสมบูรณ์” เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของอุซเบกิสถาน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี และปัจจุบันมีประชากรราว 560,000 คน

อดีตเมืองซามาร์กันต์เคยเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสำคัญของภูมิภาคเอเชียกลาง

นอกจากนั้นเมืองซามาร์กันต์ยังเคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนบนเส้นทางสายไหมโบราณ ที่ซึ่งอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกมาบรรจบพบกัน


(บันทึกภาพวันที่ 3 ก.ย. 2022)