ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ประยูร"ปลัด ก.เกษตรฯ

2022-09-14 01:00:58

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ประยูร"ปลัด ก.เกษตรฯ

Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ประยูร อินสกุล"นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า  ครม. เห็นชอบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นอกจากนี้ ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายปารเมศ โพธารากุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แทน นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

สำหรับนายปารเมศ โพธารากุล หรือ "กำนันบอย" อดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิก ปชป. ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อทำงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.)