ครม.ไฟเขียวลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรอีก 2 เดือน

2022-09-13 16:28:09

ครม.ไฟเขียวลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรอีก 2 เดือน

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผย ครม.ไฟเขียวลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 ก.ย. - 20 พ.ย.65 คาดสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) .... เป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันประมาณ 5 บาทต่อลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซล ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 - 20 พ.ย.65 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันนี้ เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อประชาชนที่ต้องรับภาระค่าของชีพที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวกับสถานการณ์การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล รวมทั้งเพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดว่า รายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งการดำเนินการระยะเวลา 2 เดือน จึงคาดว่าจะสูญเสียรายได้ ประมาณ 20,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังนั้น การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ไม่ให้สูงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ