"วัชระ"ส่งสำเนาบันทึกประชุม กรธ.ให้ศาล รธน. ประกอบการพิจารณา 8 ปีนายกฯ

2022-09-13 16:05:56

"วัชระ"ส่งสำเนาบันทึกประชุม กรธ.ให้ศาล รธน. ประกอบการพิจารณา 8 ปีนายกฯ

Advertisement

"วัชระ"ส่งสำเนาบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 500-501 ให้ศาล รธน. ประกอบการพิจารณา  8 ปีนายกฯ 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 54 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งที่ 500 และครั้งที่ 501 ที่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 13 ก.ย. 65 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเรื่องวาระ 8 ปี การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายวัชระ กล่าวว่า เหตุผลที่นำบันทึกการประชุม กรธ. ครั้งที่ 500 และ 501 ส่งให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน เพื่อให้เทียบเคียงกับ เนื้อหาฉบับของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมยืนยันเอกสารที่ตนนำมาส่งศาลเป็นความจริงทุกประการ และได้ส่งสำเนาเอกสารทั้ง 2 ฉบับให้สื่อมวลชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ  ทั้งนี้เอกสารที่นำมาตนไม่ได้ก้าวล่วงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับ