ครม.เคาะมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า 4 เดือน

2022-09-13 14:24:50

ครม.เคาะมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า 4 เดือน

Advertisement

ครม.เคาะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 4 เดือน  ก.ย.-ธ.ค. 65 เงื่อนไขใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านไฟฟ้า ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน  ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดค่าเอฟทีแบบขั้นบันได 15-75% มีดังนี้

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 75% เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 45% เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 15% เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการครั้งนี้กว่า 21 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณจากงบกลางปี 65-66 จำนวน 2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน รวม 4 เดือนประมาณ 9,128.41 ล้านบาท