กรมชลฯแจงสถานีสูบน้ำภาษีเจริญยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

2022-09-13 14:04:21

กรมชลฯแจงสถานีสูบน้ำภาษีเจริญยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

Advertisement

กรมชลประทานแจงสถานีสูบน้ำภาษีเจริญคืบหน้ากว่า 87%ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ต้องดำเนินการระบบไฟฟ้าอย่างรอบคอบรัดกุม ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาเหตุมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่วนการขออุทธรณ์งดค่าปรับมาจากสถานการณ์โควิดระบาด

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 นายเดช เล็กวิชัย ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญว่า เป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำจากพื้นที่  กทม. สมุทรสาคร และนครปฐม ก่อนระบายออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง รวมไปถึงพื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำท่าจีน สามารถระบายน้ำได้รวม 45 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คืบหน้าแล้วกว่า 87% ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ยังต้องดำเนินการในส่วนของระบบไฟฟ้า อย่างรอบคอบและรัดกุม และผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานทั้งสัญญาให้แก่กรมชลประทาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างสูงสุด ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างขออุทธรณ์การงด/ลดค่าปรับ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมชลประทาน อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ที่ผ่านมา น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และได้มีการทดสอบการเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ พบว่าเครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม อีกทั้งสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้ทำการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในระยะต่อไป ด้วยการเปิดปิดประตูระบายน้ำ (ปตร.) ตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง อาทิ ปตร.บางพระ ปตร.แป๊ะกง และ ปตร.ภาษีเจริญ เป็นต้น แต่ทว่าหากเกิดฝนตกหนักจนระดับน้ำเริ่มเกินระดับควบคุม ทางโครงการฯ จะเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำภาษีเจริญทันที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ช่วยลดผลกระทบแก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง