รฟม.คืนผิวจราจรสายสีเขียว แก้รถติด"พหลโยธิน -รามอินทรา"

2018-01-18 14:25:43

รฟม.คืนผิวจราจรสายสีเขียว แก้รถติด"พหลโยธิน -รามอินทรา"

Advertisement

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ เริ่มทยอยคืนผิวจราจร เพื่อบรรเทาปัญหารถติด บน ถ.พหลโยธิน -รามอินทรา

ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภาพรวมประมาณร้อยละ 55 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและมีการติดตั้งผนังกันตก (Parapet) แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนถนนรามอินทรา ทำให้ประชาชนสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงรถติดได้

โครงการได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ช่วงบริเวณคลองบางบัว – วงเวียนหลักสี่ ได้ทำการคืนพื้นผิวจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ระยะทางรวมประมาณ 1.6 กม. บริเวณวงเวียนหลักสี่ – ถ.รัตนโกสินทร์สมโภช คืนพื้นผิวจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ระยะทางรวมประมาณ 630 ม. และบริเวณ ถ. รัตนโกสินทร์สมโภช – ตลาดยิ่งเจริญ คืนพื้นผิวจราจร ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ระยะทางประมาณ 470 ม. มีกำหนดจะทยอยคืนแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 2 ช่วงสะพานใหม่ – คูคต จะเริ่มทยอยคืนพื้นผิวจราจรในเดือนเมษายน 2561 โดยเริ่มจากบริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพล – สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และมีกำหนดจะทยอยคืนผิวจราจรจนครบถ้วนทั้งสัญญาในเดือนธันวาคม 2561