"บิ๊กป้อม" กำชับลดผลกระทบภาวะน้ำท่วม

2022-09-12 17:08:34

"บิ๊กป้อม" กำชับลดผลกระทบภาวะน้ำท่วม

Advertisement

"บิ๊กป้อม" กำชับ "สทนช-กรมชลประทาน" ลดผลกระทบภาวะน้ำท่วมจากเหนือไหลลงสู่ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล

เมื่อ 12 ก.ย.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อเนื่องจากช่วงเช้าในพื้นที่ จ.ตากโดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนล่าง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ผวจ.ตากให้การต้อนรับ  อธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ  ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตั้งอยู่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2540 เพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เทศบาลแม่สอด และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ของราษฎร มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความยาว 440 เมตรขนาดความจุ 5.5 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทาน ได้ราว 10,000 ไร่ และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จ.ตาก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมประจำทุกปี ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี2564 เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความยาว 350 เมตรความจุ 13 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้ 4,500 ไร่ (474 ครัวเรือน) สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคต มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.ตาก จำนวน 110 โครงการวงเงิน 32,000 ล้านบาท หากแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 644 ล้าน ลบ.ม. และจะมีพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 678,154 ไร่

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเร่งด่วน มี 2โครงการ ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำ บ้านแม่สลิด ผันน้ำวัง ลงน้ำปิง โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ดำเนินการผันน้ำเข้าแก้มลิงฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แม่น้ำวัง สำหรับแผนระยะยาวมีโครงการคลองผันน้ำแม่น้ำวัง ลงแม่น้ำปิง เพิ่มอีก 3แห่ง และยังมีโครงการปรับปรุงแก้มลิงหนองจะเข้ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก มีความจุ 3.5 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่แก้มลิง 850 ไร่มีแผนปรับปรุงเพิ่มความจุเป็น 6 ล้าน ลบ.ม. ภายในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ ต่อไป นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช. ) และเน้นย้ำกรมชลประทาน ให้ดำเนินการตาม 13 มาตรการฤดูฝน อย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ และไหลลงสู่ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวแก่ข้าราชการและพบปะประชาชน ที่มาให้การต้อนรับว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในภาวะฤดูฝนที่กำลังมีฝนตกชุก อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ และจ.ตากก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน ในการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งที่มวลน้ำไหลลงสู่ ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล  เพื่อไม่ให้ประชาชน และเกษตรกรมีความเดือดร้อน จากผลกระทบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ