พท.ลุยช่วยชาวกรุงโดนน้ำท่วมอ่วม

2022-09-11 21:20:41

พท.ลุยช่วยชาวกรุงโดนน้ำท่วมอ่วม

Advertisement

พท.ระดม "ส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.-ส.ก.” ลงพื้นที่ช่วยชาวกรุงโดนน้ำท่วมอ่วม

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65  นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่ กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.)  พร้อมด้วยนายวราวุธ ยันต์เจริญ คณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่ กทม.  พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่นำอาหารไปมอบให้พี่น้อง ชุมชนเลียบคลองเปรมประชากร ที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขตหลักสี่ และ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผอ.เขตหลักสี่ จากนั้น นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย และนายตกานต์ ได้ลงพบปะกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อ รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือพร้อมกับคณะผู้บริหาร กทม.  และ ผอ.เขตหลักสี่ ในชุมชนคลองเปรมพัฒนา ชุมชนมิตรประชา และชุมชนเปรมสุขสันต์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับคลองเปรมประชากร


ขณะที่ ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม. และส.ก. ของพรรคเพื่อไทย ได้ระดมกำลังและทีมงานลงพื้นที่ต่อเนื่อง โดยนายสุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตดอนเมือง และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย นำอาหารกล่องไปมอบให้กับชุมชนซอยอิ่มละมัย ชุมชนสะพานปูน และชุมชนร่มเย็นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมประสานแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ส่วนเขตลาดกระบัง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิช ส.ส.เขตลาดกระบัง พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่ พร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้เจ้าหน้าที่นำเรือผลักดันน้ำมาช่วยพร่องน้ำในคลอง เนื่องจากประสานไปทางกทม. แล้วแต่ ยังไม่ได้คำตอบว่าจะสามารถดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ตอนไหน ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพเรืออีกครั้ง


ในขณะที่ เขตบางกะปิ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ ส.ก.เขตบางกะปิ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันโดยเร่งประสานงานช่วยเหลือประชาชน ทั้งนึ้ น.ส.นภัสสร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน เร่งสูบน้ำ เร่งบรรจุกระสอบทรายเพิ่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมเข้าบ้าน และนำไปปิดอุดรอยรั่วที่เป็นฟันหลอ ป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วม ด้านเจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำรถออกบริการประชาชน

ด้านเขตคลองสามวา น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา พรรคเพื่อไทย นำทีมงานขนถุงกระสอบสำหรับใส่ทรายจากสำนักงานเขต ไปให้หมู่บ้าน KC6 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตกำลังพลไม่เพียงพอ