"เรืองไกร" ร้องศาล รธน.ตรวจสอบคำเบิกความ "มีชัย"

2022-09-11 12:15:22

"เรืองไกร" ร้องศาล รธน.ตรวจสอบคำเบิกความ "มีชัย"

Advertisement

"เรืองไกร" ร้องศาล รธน.ตรวจสอบคำเบิกความ"มีชัย" เป็นเท็จหรือไม่ ปม 8  ปีนายกฯ  

เมื่อวันที่ 11ก.ย.65 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า กรณีปรากฏข่าวความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 แผ่น ว่า ไม่สอดคล้องต้องกันบันทึกครั้งที่ 500 อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นายมีชัย เคยแสดงความเห็นในบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 ว่า “...แม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกินแปดปี” แต่นายมีชัย กลับมาแสดงความเห็นในภายหลังต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า “โดยผลของมาตรา 264 ดังกล่าว ครม. รวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใช้บังคับ คือ วันที่ 6เม.ย. 2560”

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า นายมีชัย ในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ควรถือเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และคำเบิกความดังกล่าวควรเป็นข้อสำคัญในคดี ดังนั้น แต่คำเบิกความของนายมีชัย กลับไม่สอดคล้องต้องกันกับบันทึกการประชุมของ กรธ. ครั้งที่ 500 และ 501 กรณีจึงมีเหตุอันควรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคำเบิกความดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเบิกความเท็จซึ่งเป็นข้อสำคัญในคดีตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 หรือไม่ และคำเบิกความดังกล่าว ควรตกไป หรือไม่ โดยในวันนี้ ตนได้ส่งหนังสือไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบต่อไปแล้วทางไปรษณีย์ EMS