ปากีฯ ไฟเขียวเงินช่วยเหยื่อน้ำท่วม 3 พันล้านรูปี

2022-09-09 23:55:59

ปากีฯ ไฟเขียวเงินช่วยเหยื่อน้ำท่วม 3 พันล้านรูปี

Advertisement

อิสลามาบัด, 9 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ก.ย.) กระทรวงการคลังปากีสถานระบุว่ารัฐบาลปากีสถานอนุมัติเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน 3 พันล้านรูปีปากีสถาน (ราว 4.87 หมื่นล้านบาท)

กระทรวงฯ เปิดเผยระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรีปากีสถาน ว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้กับองค์การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถาน เพื่อใช้สำหรับจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ ดำเนินปฏิบัติการกู้ภัย และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินอีก 540 ล้านรูปีปากีสถาน (ราว 87.8 ล้านบาท) ให้กับร้านค้าสาธารณูปโภคในพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อรับรองการจัดหาสินค้าจำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างราบรื่น

สำนักข่าวแอสโซซิเอตเต็ด เพรส ของปากีสถาน รายงานว่าร้านค้าประเภทนี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ด้านการจัดหาอาหารที่จำเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

รายงานระบุว่ารัฐบาลจะแจกจ่ายถุงปันส่วนจำนวน 113,700 ถุง มูลค่ารวม 540 ล้านรูปีปากีสถาน (ราว 87.8 ล้านบาท) ให้กับครอบครัวที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินและจากการประเมินความต้องการเบื้องต้น

(แฟ้มภาพซินหัว : คนงานติดตั้งเต็นท์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในเมืองไฮเดอราบัดของปากีสถาน วันที่ 4 ก.ย. 2022)


(แฟ้มภาพซินหัว : อาสาสมัครแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตจัมโชโร แคว้นสินธ์ของปากีสถาน วันที่ 1 ก.ย. 2022)