รองโฆษกรัฐบาลแนะช่องทางตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2022-09-10 13:32:43

รองโฆษกรัฐบาลแนะช่องทางตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Advertisement

รองโฆษกรัฐบาลแนะช่องทางตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำลงทะเบียนได้ทั้งสามีภรรยา คนโสดพิสูจน์สถานะด้วยทะเบียนสมรส

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.65 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ชุมชนสุขศิริ ชุมชมวิสุทธิจิตร ชุมชนคอกม้า ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าล่าสุด ณ วันที่ 9 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,339,614 ราย โดย 6,060,687 ราย ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ และ 2,278,927 รายลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะเห็นได้ว่าประชาชนให้ความสนใจและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นที่มีช่องทางให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์คิดเป็น 72.7% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด และทุกคนที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หรือที่หน่วยลงทะเบียนก็สามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://welfare.mof.go.th เพียงกรอกเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด และหากพบข้อมูลว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ก็ไม่จำเป็นต้องนำแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนอีก

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้

1. ลงทะเบียน 5 – 8 ก.ย.65 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 ก.ย.65

2. ลงทะเบียน 9 – 15 ก.ย.65  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 ก.ย.65

3. ลงทะเบียน 16 – 22 ก.ย.65  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.65

4. ลงทะเบียน 23 – 29 ก.ย.65 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ก.ย.65

5. ลงทะเบียน 30 ก.ย.– 6 ต.ค.65 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.65

6. ลงทะเบียน 7 - 13 ต.ค.65 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ต.ค.65

7. ลงทะเบียน 14 - 19 ต.ค.65  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ต.ค.65

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า หลังการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองถ้าขึ้น "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566   แต่หากพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 65 ปัจจุบันต้องติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเท่านั้น หากลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ไปแก้ไขที่จุดลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ แต่หากลงผ่านทางจุดรับลงทะเบียน ต้องกลับไปจุดเดิมเท่านั้น

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า สำหรับวันนี้ พบคำถามคือเรื่องคุณสมบัติสามีภรรยา ขอชี้แจงว่า ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ” และสถานะ “โสด” ของผู้ลงทะเบียนดูที่การจดทะเบียนสมรสเป็นหลัก หากมีการอยู่กินกันฉันสามี-ภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรหรือบุตรอายุเกิน 18 ปีแล้ว สามีและภรรยาก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว (โสด) ช่องทางที่สะดวกสุดสามารถทำได้ทางเว็บไซต์และหน่วยงานจุดรับลงทะเบียนต่างๆ ทั้งนี้ประชาชนท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้โทรไปที่ 02109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ