"กาชาด" ชวนบริจาคสเต็มเซลล์

2022-09-10 13:26:30

"กาชาด" ชวนบริจาคสเต็มเซลล์

Advertisement

"กาชาด" ชวนบริจาคสเต็มเซลล์ 12-17 ก.ย.65  เผยยังมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  2,615 ราย ทั้งป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.65 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า องค์กร World Marrow Donor Association กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ก.ย.ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ก.ย.65 เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 41 ล้านราย โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2558 มีมากกว่า 61 ประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียน ตั้งแต่ปี 2545 รวมระยะเวลา 20 ปี ปัจจุบันสามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในประเทศไทย ได้จำนวน 312,601 ราย แต่มีผู้ที่สามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จำนวน 2,615 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง โรคธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น


รศ.พญ.ดุจใจ กล่าวต่อว่า ในทางการแพทย์ การใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย เป็นทางเลือกหนึ่งของ การรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยาให้หายขาดจากโรคดังกล่าวได้ แต่การที่จะเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์นั้น เป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติ มีโอกาสที่จะพบเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันกับผู้ป่วยเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น ดังนั้น การรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคโลหิตวิทยาได้มากยิ่งขึ้น ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 ก.ย.65 ดังนี้

1. กิจกรรมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รับ เสื้อยืด Thank You Stem Cells Donors เป็นที่ระลึก

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่

2. กิจกรรม แชะ แชร์ โชว์ 20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์

• โพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนเป็นครอบครัวอาสาสมัครสเต็มเซลล์ลงเฟซบุ๊ก หรือ อินสตราแกรม ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด Hashtag #20yrstemcellsTH #WMDD2022 ตลอดเดือน ก.ย.65 20 ภาพ โดนใจ รับเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์"