"ปตท. -บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน 60 สตางค์ต่อลิตร

2022-09-09 17:53:35

"ปตท. -บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน 60 สตางค์ต่อลิตร

Advertisement

"ปตท. -บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร E85 ปรับลดราคา 0.40 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 วันที่ 10 ก.ย. เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร  และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 0.40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 10 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น เป็นต้นไป