อิสราเอลรับมอบ "เอกสารปาปิรุสหายาก" เก่า 2,600 ปี คืนจากเจ้าของในสหรัฐฯ

2022-09-08 18:35:44

อิสราเอลรับมอบ "เอกสารปาปิรุสหายาก" เก่า 2,600 ปี คืนจากเจ้าของในสหรัฐฯ

Advertisement

เยรูซาเล็ม, 8 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (7 ก.ย.) องค์การโบราณวัตถุอิสราเอล (IAA) เผยว่าเอกสารปาปิรุสบอบบางสุดหายาก เก่าแก่ 2,600 ปี ซึ่งถูกค้นพบในถ้ำทะเลทรายของอิสราเอลหลายสิบปีก่อน ได้ถูกส่งคืนสู่อิสราเอลแล้วจากผู้เป็นเจ้าของในสหรัฐฯ

เอกสารดังกล่าวประกอบด้วยข้อความภาษาฮีบรูโบราณที่ฉีกขาด 4 บรรทัด ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “ถึง อิชมาเอล…” (To Ishmael send) อันบอกเป็นนัยว่าเอกสารฉบับนี้เป็นจดหมายที่ระบุข้อความถึงผู้รับ

ชมูเอล อาฮิตูฟ นักวิจัยผู้ริเริ่มโครงการเรียกคืนเอกสารดังกล่าวหลังจากพบภาพถ่ายกระดาษโบราณนี้ในปี 2018 ระบุว่าอิชมาเอลเป็นชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในหลายการค้นพบทางอักขรวิทยา เช่น บนจี้โบราณที่เด็กชายสวมใส่เพื่อปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย หรือตราประทับดินเหนียวที่ใช้ปิดผนึกเอกสารการบริหารของราชวงศ์

ปัจจุบันชิ้นส่วนข้อความข้างต้นถูกนำไปรวมกับเอกสารอีกสองฉบับจากช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งค้นพบในถ้ำทะเลทรายระหว่างปี 1947-1956 และยังประกอบด้วยต้นฉบับภาษาฮีบรูเก่าแก่ที่สุด

เจ้าของเอกสารปาปิรุสจากสหรัฐฯ เผยว่าแม่ของเขาได้กระดาษโบราณดังกล่าวมาจากภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์และผู้ค้าโบราณวัตถุในนครเยรูซาเล็ม ตั้งแต่เมื่อปี 1965 โดยเขาตกลงทำการส่งคืนหลังเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ขององค์การฯ ซึ่งทำให้เชื่อมั่นว่าองค์การฯ เป็นสถานที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์และค้นคว้าเอกสารนี้


(แฟ้มภาพซินหัว : ชิ้นส่วนเอกสารปาปิรุสภาษาฮีบรูโบราณในนครเยรูซาเล็ม วันที่ 7 ก.ย. 2022)