เปิดชื่อ 23 ส.ว. หนุนตัดอำนาจเลือกนายกฯ

2022-09-08 15:54:39

เปิดชื่อ 23 ส.ว. หนุนตัดอำนาจเลือกนายกฯ

Advertisement

เปิดชื่อ 23 ส.ว. ลงมติรับหลักการร่างแก้ไข รธน. ม.272 ตัดอำนาจเลือกนายกฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ ส.ว. 23 คน ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ที่ให้ตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ  ได้แก่ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายคำนูณ สิทธิสมาน  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายบรรชา พงศ์อายุกูล นางประภาศรี สุฉันทบุตร นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายมณเฑียร บุญตัน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวันชัย สอนศิริ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายสุวัฒน์ จิราพันธ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายอำพล จินดาวัฒนะ