กรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็ก 3 ล้านโดส

2022-09-08 14:55:35

กรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็ก 3 ล้านโดส

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเด็กเล็ก 3 ล้านโดส รับมอบลอตแรก ต.ค.65

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์) ฝาจุกสีม่วงแดงจำนวน 3 ล้านโดส กับทางบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย เพื่อใช้ฉีดป้องกันโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือนถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยวัคซีนมีปริมาณโดสละ 0.2 มิลลิลิตร ซึ่งเท่ากับ 3 ไมโครกรัม รวมทั้งสิ้น 3 เข็มต่อคน หลังจากฉีดเข็มที่ 1 จะเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ แล้วฉีดเข็มที่ 2 จากนั้นเว้นระยะอีก 8 สัปดาห์ จึงจะฉีดเข็มที่ 3 ซึ่งมีแผนการกระจายวัคซีนไปทุกจังหวัดเมื่อได้รับการส่งมอบวัคซีนลอตแรกจำนวน 1 ล้านโดสในเดือน ต.ค.65 โดยวัคซีนสามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได้สูงร้อยละ 80.3 ซึ่งเด็กเล็กในวัยนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ เชื้อโควิดสูงเนื่องจากยังไม่สามารถดูแลป้องกันตนเอง การที่เด็กได้รับวัคซีนจะช่วยลดโอกาสของ การเจ็บป่วยในเด็กกลุ่มนี้และอีกทั้งลดการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุในครอบครัวอีกด้วย