เมียนมา "ส่งออกข้าว" เม.ย.-ส.ค. โกยรายได้กว่า 300 ล้านดอลล์

2022-09-08 11:15:59

เมียนมา "ส่งออกข้าว" เม.ย.-ส.ค. โกยรายได้กว่า 300 ล้านดอลล์

Advertisement

ย่างกุ้ง, 7 ก.ย. (ซินหัว) — วันพุธ (7 ก.ย.) สื่อทางการของเมียนมา รายงานว่าเมียนมาทำรายได้จากการส่งออกข้าวและข้าวหัก ช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2022-2023 จำนวน 889,991 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 302 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.11 หมื่นล้านบาท)

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) ระบุว่าปริมาณข้าวและข้าวหักที่ส่งออกข้างต้นแบ่งเป็นการขนส่งผ่านเส้นทางทางทะเลโดยบริษัทส่งออกราว 44 แห่ง จำนวน 731,590 ตัน และการขนส่งผ่านด่านพรมแดนทางบกสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 158,400 ตัน

รายงานระบุว่าเมียนมาส่งออกข้าวและข้าวหักไปยังประเทศในภูมิภาค ประเทศในแอฟริกา และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ผ่านเส้นทางการค้าทางทะเล ขณะเดียวกันส่งออกข้าวสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก

สหพันธ์ฯ เผยว่าเมียนมาขนส่งข้าวและข้าวหักไปยังคู่ค้าต่างชาติ ช่วงวันที่ 1 ต.ค.-31 มี.ค. ของรอบงบประมาณย่อย (2021-2022) มากกว่า 1.4 ล้านตัน และสร้างรายได้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.57 หมื่นล้านบาท) จากการส่งออกข้าวไปสู่ประเทศต่างๆ จำนวน 2 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2020-2021

ทั้งนี้ ปีงบประมาณปัจจุบันของเมียนมาเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย. ปีนี้ หลังจากเมียนมาเปลี่ยนรอบปีงบประมาณจากเดิมเดือนตุลาคม-กันยายน เป็นเดือนเมษายน-มีนาคม โดยเริ่มในปี 2022