จีนเผยการค้าต่างแดน ม.ค.-ส.ค. ทะลุ 27 ล้านล้านหยวน

2022-09-07 15:50:40

จีนเผยการค้าต่างแดน ม.ค.-ส.ค. ทะลุ 27 ล้านล้านหยวน

Advertisement

ปักกิ่ง, 7 ก.ย. (ซินหัว) — สำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน เปิดเผยมูลค่าการค้าสินค้าระหว่างประเทศช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม อยู่ที่ 27.3 ล้านล้านหยวน (ราว 143.59 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบปีต่อปี

รายงานระบุว่ามูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 15.48 ล้านล้านหยวน (ราว 81.42 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 11.82 ล้านล้านหยวน (ราว 62.17 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อน

มูลค่าการค้าของจีนกับคู่ค้าชั้นนำ 3 อันดับแรก ซึ่งได้แก่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 10.1 ตามลำดับ

ขณะมูลค่าการค้าของจีนกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(BRI) ช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา อยู่ที่ 8.77 ล้านล้านหยวน (ราว 46.13 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบปีต่อปี

การส่งออกผลิตภัณฑ์จักรกลและไฟฟ้าของจีนขยายตัวร้อยละ 9.8 และครองสัดส่วนร้อยละ 56.5 ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จากปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จากปีก่อน อยู่ที่ 13.68 ล้านล้านหยวน (ราว 71.95 ล้านล้านบาท) ในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของการนำเข้าและส่งออกทั้งหมด

มูลค่าการค้าของกลุ่มบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ส่วนมูลค่าการค้าของกลุ่มรัฐวิสาหกิจในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 จากปีก่อน