องค์กรแพทย์เสนอใช้กัญชาอย่างถูกวิธีค้านใช้เพื่อนันทนาการ

2022-09-07 14:43:15

องค์กรแพทย์เสนอใช้กัญชาอย่างถูกวิธีค้านใช้เพื่อนันทนาการ

Advertisement

แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง เสนอใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธี ค้านใช้เพื่อนันทนาการ ด้าน "แพทย์ชนบท" ฝากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนจะสายเกินแก้ไข

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.65 เพจ ชมรมแพทย์ชนบท  โพสต์ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย โดยความเห็นชอบของ แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ระบุว่า กัญชาคือยาเสพติดให้โทษ  ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย  โดยความเห็นชอบของ แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เป็นการรวมตัวขององค์กรทางการแพทย์ ที่ใหญ่และมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในประเด็นนโยบายทางการเมือง ที่อ่อนไหวทางสังคม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุผลที่หนักแน่น ครบถ้วน ในหลายประเด็น การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จะก่อให้เกิดคุณูปการ ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ในตอนท้ายของข้อเสนอ "ขอเน้นให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายขอคัดค้านการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ และขอให้ทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาได้มีกลไกที่จะยับยั้งการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการด้วยเสมอ”
ขอฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนจะสายเกินแก้ไข