รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ประกาศหยุดเรียนเหตุน้ำท่วมสอนออนไลน์แทน

2022-09-07 11:36:45

รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ประกาศหยุดเรียนเหตุน้ำท่วมสอนออนไลน์แทน

Advertisement

รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศหยุดเรียน 7 ก.ย.เหตุน้ำท่วมบริเวณรอบ รร. และใน ม.เกษตรฯ ทำให้ยากลำบากในการเดินทาง ขอให้อาจารย์สอนออนไลน์ทกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.65  เพจโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โพสต์ประกาศหยุดเรียน วันพุธที่ 7 ก.ย.65 ระบุว่า เนื่องด้วยมีน้ำท่วมบริเวณรอบโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางเข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนจึงขอประกาศหยุดโดยขอให้อาจารย์สอนออนไลน์ทกระดับชั้นในวันนี้ สำหรับนักเรียนที่มาแล้วจะให้กลับบ้าน ดังนั้นอาจมีนักเรียนบางคนที่เข้าห้องออนไลน์ช้า ไม่นับเป็นวันขาดเรียน กรณีที่นักเรียนมาถึงแล้วโรงเรียนจะจัดอาจารย์ดูแลเรียนออนไลน์ที่โรงเรียน


ขอบคุณเพจโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา