"โผหยาง" ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่สุดของจีน น้ำลดต่อเนื่อง

2022-09-06 16:50:43

"โผหยาง" ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่สุดของจีน น้ำลดต่อเนื่อง

Advertisement

หนานชาง, 6 ก.ย. (ซินหัว) — วันอังคาร (6 ก.ย.) ศูนย์เฝ้าติดตามทางอุทกวิทยามณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน เผยว่าระดับน้ำในทะเลสาบโผหยาง ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังอุณหภูมิอากาศพุ่งสูงและฝนตกน้อย

ศูนย์ฯ ระบุว่าระดับน้ำของทะเลสาบโผหยาง ซึ่งวัดที่สถานีอุทกวิทยาซิงจื่อ อยู่ที่ 7.99 เมตร เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร (6 ก.ย.) ลดลงราว 4 เมตร ในรอบ 31 วันที่ผ่านมา โดยทะเลสาบโผหยางเข้าสู่หน้าแล้งของปีนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. ซึ่งเร็วที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี 1951

ทั้งนี้ ทางการท้องถิ่นพยายามบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากคาดการณ์ว่าระดับน้ำในทะเลสาบโผหยางจะลดลงอีก เพราะคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งในสัปดาห์หน้า


(แฟ้มภาพซินหัว : เกาะลั่วซิงตุนกลางทะเลสาบโผหยางที่แห้งขอดในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน วันที่ 17 ส.ค. 2022)