"เกาหลีใต้" จ่อขึ้นแท่น "ประชากรสูงอายุ" มากสุดในปี 2044

2022-09-05 23:25:12

"เกาหลีใต้" จ่อขึ้นแท่น "ประชากรสูงอายุ" มากสุดในปี 2044

Advertisement

โซล, 5 ก.ย. (ซินหัว) — วันจันทร์ (5 ก.ย.) สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เผยตัวเลขคาดการณ์จำนวนชาวเกาหลีใต้อายุ 65 ปีขึ้นไป จะครองสัดส่วนร้อยละ 36.7 ของประชากรทั้งหมดภายในปี 2044 ส่งผลให้เกาหลีใต้อาจกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก แซงหน้าญี่ปุ่นที่คาดว่าจะมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 36.5 ภายในปีเดียวกัน

ข้อมูลนี้อ้างอิงรายงานแนวโน้มประชากรของสหประชาชาติประจำปี 2022 และแนวโน้มประชากรของเกาหลีใต้จากสำนักงานฯ ซึ่งคาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายุของเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.5 ในปี 2022 แตะร้อยละ 34.4 ในปี 2040 และร้อยละ 46.4 ในปี 2070 ส่วนของญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.9 ในปี 2022 แตะร้อยละ 35.2 ในปี 2040 และร้อยละ 38.7 ในปี 2070

ด้านสัดส่วนประชากรวัยทำงานของเกาหลีใต้ หรือผู้มีอายุ 15-64 ปี อาจจะลดลงจากร้อยละ 71.0 ในปี 2022 อยู่ที่ร้อยละ 56.8 ในปี 2040 และร้อยละ 46.1 ในปี 2070 หลังจากเคยแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 73.4 ในปี 2012

ส่วนตัวเลขคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุของสหรัฐฯ จะลดลงจากร้อยละ 64.9 ในปี 2022 อยู่ที่ร้อยละ 61.5 ในปี 2040 และร้อยละ 57.9 ในปี 2070