ธนารักษ์แจกจ่ายเหรียญที่ระลึก 29 ม.ค.

2018-01-17 17:35:23

ธนารักษ์แจกจ่ายเหรียญที่ระลึก 29 ม.ค.

Advertisement

กรมธนารักษ์ พร้อมเปิดจ่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ให้แก่ผู้สั่งจอง เริ่ม 29 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้จองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ เหรียญที่ระลึกเงิน เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ล่าสุดกรมธนารักษ์พร้อมเปิดจ่ายเหรียญที่ระลึกทั้งหมดให้กับผู้สั่งจองตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. ถึง 31 ก.ค. นี้ ผู้ที่สั่งจองสามารถรับเหรียญได้ที่ธนาคารที่สั่งจอง และกรมธนารักษ์ รวมถึงหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ ยกเว้นเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ที่จะต้องรับเหรียญได้เฉพาะที่กรมธนารักษ์ และหน่วยงานของกรมธนารักษ์พื้นที่ที่สั่งจองเท่านั้น


สำหรับเงื่อนไขการรับเหรียญในส่วนที่รับกับกรมธนารักษ์ กรณีที่รับด้วยตนเองให้นำใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมารับ กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง ลงลายมือชื่อผู้สั่งจองมอบอำนาจด้าน ส่วนผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายรอบที่ 2 สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. เป็นต้นไป ที่กรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในเขตจังหวัดที่จองเหรียญ