"หญิงหน่อย" แนะ 8 แนวทางบริหารจัดการมวลน้ำ

2022-09-05 18:18:44

"หญิงหน่อย" แนะ 8 แนวทางบริหารจัดการมวลน้ำ

Advertisement

"หญิงหน่อย" แนะ 8 แนวทางบริหารจัดการมวลน้ำ ป้องกันอุทกภัยใหญ่ จี้ภาครัฐจับตาอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อาจทำให้เกิดพายุในช่วง ก.ย.-ต.ค.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำท่วม ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะล่าสุดพบว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หย่อมความกดอากาศต่ำ และคาดการณ์อาจมีพายุเข้าในช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคมนี้ส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่อีสานและภาคตะวันออกและจะมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะการบริหารจัดการมวลน้ำในลุ่มเจ้าพระยาต้องใช้เขื่อนเจ้าพระยา จัดจราจรน้ำร่วมกับเขื่อนพระราม 6 ในแม่น้ำป่าสักโดยพิจารณาดังนี้  1.หน่วง/ ชะลอ น้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาและปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ระดับในอ่างอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำสุด  2. พิจารณาปรับการผันน้ำเข้าทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ผันน้ำมาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านแม่น้ำสุพรรณบุรี คลองมะขามเฒ่าอู่ทองในสัดส่วนที่มากขึ้นตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนโดยพยายามรักษาเกณฑ์การบริหารน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไม่ควรมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลและระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำเหนือโดยเฉพาะในวันที่ 8-10 ก.ย. วันที่ 22-26 ก.ย. วันที่ 5-10 ต.ค. และวันที่ 26-31 ต.ค. เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง 3. ฝั่งตะวันออกมี ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อนข้างมากต้องเร่งระบายและเร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและการผันน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักในช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม

4. เตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมรับน้ำเข้าทุ่ง 11ทุ่ง ตามแผนที่กำหนด เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จหลัง 15 ก.ย.  5. ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดเดิมที่เคยติดตั้งในปีน้ำมากโดยกองทัพเรือ 6. ในส่วนแม่น้ำท่าจีนตอนล่างที่มีความคดเคี้ยวมากให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในบริเวณต่างๆตามที่เคยดำเนินการไว้ในปีน้ำมาก เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล 7. เร่งระบายน้ำและพร่องน้ำในแม่น้ำและคลองสายหลัก สายซอย เช่นคลองชายทะเล คลองสำโรงคลองแสนแสบ คลองสนามชัย-มหาชัย รวมถึงแก้มลิงผ่านประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอเพื่อรอรับน้ำฝนที่อาจจะเกิดขึ้น และ 8. ทุกจังหวัดตรวจสอบสถานะเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำ ที่เปราะบาง หรือฟันหลอของทุกหน่วยงานให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน