มติวิป 3 ฝ่ายถกร่างแก้ไข รธน.จบ 7 ก.ย.

2022-09-05 17:39:01

มติวิป 3 ฝ่ายถกร่างแก้ไข รธน.จบ 7 ก.ย.

Advertisement

มติวิป 3 ฝ่ายถกร่างแก้ไข รธน.จบภายใน  7 ก.ย. "สมชาย" เชื่อบรรยากาศราบรื่นไร้ปัญหาองค์ประชุม ลั่นทุกคนมีเอกสิทธิ์โหวตไม่มีใครชี้นำ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 ก.ย.65  ที่รัฐสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย (วิป 3 ฝ่าย) ประกอบด้วย วิปวุฒิสภา วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน ว่า การประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 6 ก.ย.นี้ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจะเริ่มพิจารณาร่างพ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากนั้น จะเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 9 ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งจะควบคุมเวลาให้การพิจารณาแล้วเสร็จก่อนเวลา 12.00 น. จากนั้นจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งจากมติ วิป 3 ฝ่าย จะให้เวลาผู้เสนอร่างรวมทั้ง 5 ฉบับ เป็นเวลา 2 ชม. ฝ่ายรัฐบาล 6 ชม. ฝ่ายค้าน 6 ชม. ส.ว. 6 ชม. และประธานในที่ประชุม 1 ชม. คาดว่าการประชุมวันแรกจะพิจารณาจนเลยเวลาเที่ยงคืน จากนั้นวันที่ 7 ก.ย. จะเริ่มประชุมอีกครั้งเวลา 09.00 น. คาดว่าไม่เกิน 19.00 น.จะสามารถโหวตได้ ซึ่งการนับคะแนนจะเป็นแบบขานชื่อรายบุคคล โดยใช้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา และในจำนวนนั้นต้องมี ส.ว. 1 ใน 3 ให้ความเห็นชอบด้วย จึงคาดว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นก่อนเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ในการประชุมวิป 3 ฝ่าย ตนได้หารือด้วยว่าการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 6 – 7 ก.ย.นี้ อยากให้ ส.ส. และ ส.ว. ช่วยกันรักษาบรรยากาศให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งทุกคนมีสิทธินำเสนอ และชี้แจงได้เต็มที่ด้วยเหตุด้วยผล

เมื่อถามว่า มีความกังวลเรื่องขององค์ประชุมในส่วนของส.ว. นายสมชาย กล่าวว่า เป็นความรับผิดชอบของส.ว.แต่ละท่านอยู่แล้ว ยังไม่เห็นกระรอกอย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้ เพราะเชื่อว่า ส.ว.ก็มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบ เมื่อถามย้ำว่า การโหวตของส.ว.มีการรอสัญญาณจากผู้ใหญ่บางคนหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ไม่มีผู้ใหญ่ กำนัน อบต.อะไรทั้งนั้น เพราะการโหวตเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหลายประเด็น มีเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับส.ว.ด้วย ดังนั้น แต่ละคนจึงมีเอกสิทธิ์ในการโหวต ไม่มีใครสั่งใครได้ เรื่องดังกล่าวจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และเชื่อว่า การประชุมจะราบรื่น

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 6 – 7 ก.ย. เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ โดยให้ยกเลิกมาตรา 272 ที่กำหนดให้อำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กับคณะ เป็นผู้เสนอ ว่า ส่วนตัวมีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นองค์ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอะไรก็พร้อม ส่วนความเห็นจะเป็นอย่างไร ขอใช้วิจารณญาณของตนเอง ส.ว.ไม่มีพรรคการเมือง และยืนยันได้ว่า ไม่มีการชี้นำว่า ส.ว.จะตัดสินใจลงมติอย่างไร และไม่มีการรอสัญญาณอะไร ซึ่งการลงมติของส.ว. เป็นการใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งเคยมีร่างแก้ไขลักษณะนี้แล้ว แต่ละคนก็เคยโหวตไปแล้ว ก็คงเป็นไปทำนองนั้น