"สุทิน"พอมีหวังตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

2022-09-05 13:20:10

"สุทิน"พอมีหวังตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ

Advertisement

"สุทิน"พอมีหวังตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ  ชี้ ส.ว. ไม่น้อยสนับสนุน

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.)  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดประชุมวิปฝ่ายค้านว่า ที่ประชุมจะหารือเรื่องระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 6-7 ก.ย.นี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยหลายฝ่าย วันนี้วิปฝ่ายค้านจะหารือในเรื่องเนื้อหาสาระ ทิศทาง การจัดสรรเวลาและผู้อภิปราย รวมถึงประเด็นที่ควรจะต้องอภิปรายกัน ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มีทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 เสนอโดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,151 คน 2.ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 เสนอโดยนายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ส่วนที่เสนอ ส่วนพรรคเพื่อไทย มีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ 2. ร่างแก้ไขเพิ่มมาตรา 25 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 เพิ่มมาตรา 29/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 48 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ 3. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 159 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสอง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของนายกรัฐมนตรีจากการเลือกโดย ส.ส.เท่านั้น ตลอดจนการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับร่างที่เสนอโดยนายสมชัย และคณะ

นายสุทิน กล่าวต่อว่า ในวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับนั้น จะเป็นการรวมพิจารณาและอภิปรายพร้อมกันทั้ง 5 ฉบับ และจะลงมติแยกกันทีละฉบับ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประชุมถึงเวลา 24.00 น. ของทั้งวันที่ 6 ส.ค. และ 7 ส.ค.นี้

นายสุทิน กล่าวถึงแนวโน้มการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เคยเสนอกันมาหลายเที่ยวแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่สำเร็จ ซึ่งเราเชื่อว่ากาลเวลาที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะส่วนที่เห็นต่างนั้นจะได้ฟังเสียงประชาชนมากขึ้น และจะเห็นความจำเป็นที่จะต้องแก้ เราก็มีความหวังมากกว่าเดิม แม้จะล้มเหลวมาแต่เชื่อว่าเสียงประชาชนคงจะมีความหมายมากขึ้น

เมื่อถามว่า ส.ว.จะเห็นชอบกับการตัดอำนาจ ส.ว. ได้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า พูดตามหลักแล้วมันก็ยาก ที่จะให้เขาตัดอำนาจตัวเอง แต่เขาอาจจะคิดได้ว่าจวนจะหมดวาระไปแล้ว อีกประการคือมี ส.ว. ไม่น้อยที่เห็นควรว่าตัดอำนาจข้อนี้ออก จากเหตุปัจจัยทั้งสถานการณ์และบริบท จึงจะมีความหวังมากขึ้น

ต่อข้อถามว่า การวินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีผลต่อการอภิปรายหารือหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า มี ส่วนประเมินว่าคำวินิจฉัยออกมาเมื่อใด นายสุทิน กล่าวว่า พูดยาก สุดจะคำนวณได้ แต่คาดว่าน่าจะภายในเดือน ก.ย. เพราะมีแค่ 2 มาตรา และด้วยปัญหาสังคม ประเด็นนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน เชื่อว่าศาลคงจะไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ