"ธนกร"จับมือ ส.ส.นครศรีธรรมราชเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชน

2022-09-04 13:48:32

"ธนกร"จับมือ ส.ส.นครศรีธรรมราชเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชน

Advertisement

"ธนกร"จับมือ ส.ส.นครศรีธรรมราช เปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน เผยคนเมืองคอนฝากขอบคุณ "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-สุริยะ” ช่วยเศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็ง ครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับคืนถิ่น และประชาชนที่สนใจ

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วานนี้ ตนได้รับเชิญจากนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคพลังประชารัฐ ให้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม และได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง เพื่อดําเนินงานโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน 1,249.3 ล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน


นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานและทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต เช่น กลุ่มอาชีพการทำของใช้ในครัวเรือน (ไม้กวาด ทางมะพร้าว น้ำยาล้างจาน เป็นต้น) กลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน (งานจักรสาน เครื่องประดับและของที่ระลึก) จำนวน 350,000 คน หลักสูตรที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ เช่น กลุ่มอาชีพช่าง (ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถซ่อมแอร์) กลุ่มอาชีพบริการ (ช่างเย็บผ้า ช่างตัดผม) จำนวน 40,000 คน หลักสูตรที่ 3 พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หรืออัตลักษณ์และแบรนด์สินค้า เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สอดรับกับความต้องการของตลาด และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง จำนวน 270,000 คน และหลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือน/ภาคธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การบัญชีการตลาด จำนวน 40,000 คน


“คนนครศรีธรรมราชยังฝากขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือชาวนครศรีธรรมราช ครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับคืนถิ่น รวมถึงประชาชนที่สนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านรายได้และสังคม ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท” นายธนกร กล่าว