"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน

2022-09-02 17:22:39

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน มีผลตี 5 วันที่ 3 ก.ย.เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 2 ก.ย.65 ปตท. แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95  80 สตางค์ต่อลิตร  น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 0.50 สตางค์ต่อลิตร น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ปรับลดราคา 1 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลอื่นยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 3 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ส่วนบางจากแจ้งปรับลดราคาน้ำมันเช่นเดียวกัน