​โฆษกรัฐบาลเผย 7 เดือนแรกต่างชาติลงทุนในไทย 73,635 ล้าน

2022-09-02 17:10:15

 ​โฆษกรัฐบาลเผย 7 เดือนแรกต่างชาติลงทุนในไทย 73,635 ล้าน

Advertisement

​โฆษกรัฐบาลเผย 7 เดือนแรกนักลงทุนต่างชาติลงทุนในประเทศไทย  73,635 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.65 ไทยอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 323 ราย โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และจีน ตามลำดับ คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 73,635 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 3,308 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ช่วงเดือนเดียวกัน พบว่า มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มเกือบ 28,925 ล้านบาท ในขณะที่ การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดใน 7 เดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ การสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ รวมถึง การอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

"รัฐบาลได้เตรียมพร้อมทั้งนโยบาย การดำเนินการ และกำหนดแนวทางการทำงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหน้าเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค โดยได้เร่งดำเนินการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค ให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อรองรับ และจูงใจการลงทุนจากต่างชาติ โดยการดำเนินการทั้งหมดของรัฐบาลนี้ ก็เพื่อคนในพื้นที่ แรงงานไทย และประเทศไทย ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน" นายอนุชา กล่าว