โฆษกรัฐบาลแย้ม 2 แนวทางช่วยค่าไฟฟ้าจ่อเข้า ครม.

2022-09-02 16:36:48

 โฆษกรัฐบาลแย้ม 2 แนวทางช่วยค่าไฟฟ้าจ่อเข้า ครม.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลแย้ม 2 แนวทางช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการปรับขึ้นค่า Ft รอบใหม่ จ่อเข้า ครม.เร็ว ๆ นี้ 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านความผันผวนของราคาพลังงาน และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในระยะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เตรียมแผนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือตามแผนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น ซึ่งในส่วนของแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน จากการปรับขึ้นค่า Ft รอบใหม่ ที่คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) นั้น คาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุม ครม.ในเร็วๆนี้ โดยในเบื้องต้นแนวทางที่จะเสนอให้ครม.พิจารณาจะเป็นในลักษณะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  1. ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจน ตั้งแต่เดือน ก.ย. – ธ.ค.65 2. ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน โดยการให้ส่วนลดแบบขั้นบันได จากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft  เดือน ก.ย. – ธ.ค.65  อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปนี้จะต้องผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน ซึ่งหากมีมติเป็นอย่างไร รัฐบาลจะเร่งแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในรายละเอียดโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังมีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชน ถึงแม้ราคาน้ำมันยังคงผันผวนปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายอนุชา กล่าวต่อว่า สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน (ในช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย.65) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง อาทิ เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน และส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.65) เป็นต้น

“สถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นหลายปัจจัย ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์ และเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ออกมาตรการเพื่อช่วยค่าครองชีพในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ” นายอนุชา กล่าว