กมธ.ทหารขอเอกสารเพิ่มปม "ส.ต.ท.หญิง"ทำร้ายอดีตทหารหญิง (มีคลิป)

2022-09-02 16:21:28

กมธ.ทหารขอเอกสารเพิ่มปม "ส.ต.ท.หญิง"ทำร้ายอดีตทหารหญิง (มีคลิป)

Advertisement

"เต้"เผย กมธ.ทหารขอเอกสารเพิ่มปม "ส.ต.ท.หญิง"ทำร้ายอดีตทหารหญิง พร้อมประสาน กมธ.ป.ป.ช. หวังปฏิรูประบบเด็กฝากทหาร-ตำรวจ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์  โฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฏร แถลงถึงความคืบหน้ากรณีตรวจสอบประเด็น ส.ต.ท.หญิง ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมอดีตทหารหญิง ว่า ทาง กมธ.ได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ ส.ต.ท.หญิง ได้แก่ 1.คำสั่งแต่งตั้งอดีต ส.ต.ท.หญิงให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในอดีต อาทิ  คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน 2.บันทึกรายงานการประชุมของ อดีตคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  ตั้งแต่ 1 ม.ค.60- 30 เม.ย.62 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า 3.หนังสือ การขอตัว  การตอบรับของอดีต ส.ต.ท.หญิงของการมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.กฏหมาย สนช. ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง คือ อดีตคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 4. คำสั่งแต่งตั้ง อดีต ส.ต.ท.หญิง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน  5.ขอบันทึกรายงานการประชุมของ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ส.ค.62- 30 ส.ค.65 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส.ต.ท.หญิง

นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า 6.หนังสือการขอตัว การตอบรับ ของ อดีต ส.ต.ท.หญิง ของการมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยงานปลายทาง คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 7. รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการตำรวจ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ อดีต ส.ต.ท.หญิง  8.รายละเอียดการสมัครเข้าช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ช่วงก่อน 1 ต.ค.2564 รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการอนุมัติ พร้อมทั้งขอหนังสือจาก กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) อนุมัติ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ขอรายการจ่ายเงินเพิ่มในการปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ของ อดีต ส.ต.ท.หญิง  9.เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของ อดีต ส.ต.ท.หญิงร์ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สมาชิกวุฒิสภา

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของอดีต ส.ท.หญิง  1.คำสั่งแต่งตั้ง อดีต ส.ท.หญิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมฯ ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน(ถ้ามี) 2.บันทึกรายงานการประชุมของ คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62- 30 ส.ค.65 เพื่อนับจำนวนการเข้าร่วมประชุมของ อดีต ส.ท.หญิง 3.หนังสือ การขอตัว-การตอบรับ ของ อดีต ส.ท.หญิง การมาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ใน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ที่มีค่าตอบแทนประจำ และ ไม่มีค่าตอบแทน จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และ หน่วยงานปลายทาง คือ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย

นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า 4.รายละเอียดการรับสมัคร วุฒิการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ บันทึกการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการตรวจประวัติและการสอบสัมภาษณ์ การบรรจุรับราชการทหาร พ.ศ.2561 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ของ อดีต ส.ท.หญิง  5.เอกสารต้นฉบับ การขอลาออกจากราชการทหาร ผู้รับรองการลาออก และ เอกสารการอนุมัติการลาออกจากผู้บังคับบัญชา สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ของ อดีต ส.ท.หญิง  และ6เอกสารการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ของ อดีต ส.ท.หญิง ให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ให้สมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี)

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งหมดคือรายละเอียดที่ตนได้เสนอต่อที่ประชุมกมธ.การทหาร ต่อจากนี้จะทำรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการ กมธ.การทหาร ขอเอกสารต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ชี้แจงไป ถือเป็นรายละเอียดสำคัญที่จะต้องตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า ทางคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) จะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน และจะมีการสอดประสานงานกันระหว่าง กมธ.การทหาร และกมธ.ป.ป.ช. ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กมธ.การทหารมีข้อมูลอยู่ หาก กมธ.ป.ป.ช. ต้องการให้ กมธ.ทหารส่งตัวแทนร่วมประชุม หรือประชุมร่วมทั้ง2คณะพร้อมกันก็ยินดี เป็นการปฏิรูปกระบวนการรับฝากข้าราชการทหาร ตำรวจในระบบปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคต