"พรเพชร"ส่งหนังสือขอข้อมูล ตร. ประกอบคำร้องสอบจริยธรรม "ธานี"

2022-09-02 12:56:25

"พรเพชร"ส่งหนังสือขอข้อมูล  ตร. ประกอบคำร้องสอบจริยธรรม "ธานี"

Advertisement

"พรเพชร"ส่งหนังสือขอข้อมูล  ตร. ปมแต่งตั้ง  "ส.ต.ท.หญิง" ประกอบพิจารณาคำร้องสอบจริยธรรม  ส.ว.

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องร้องเรียนให้สอบจริยธรรม ส.ว. กรณี ส.ต.ท.หญิง  ว่าอยู่ในขั้นการพิจารณาของกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาแล้ว และได้มีการทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิง  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา แต่ขณะนี้สตช. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมา

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า การทำงานของกรรมการจริยธรรมฯ จะตรวจสอบว่าผู้ใดเสนอแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รวมถึงอยู่ในคณะกรรมการชุดใด ทั้งในส่วนของวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ในสมัยสนช. มากกว่า ส.ว. ซึ่งในส่วนของส.ว.ดูในเบื้องต้นไม่ค่อยมี จะมีก็เกี่ยวข้องเล็กน้อย ทั้งนี้ได้กำชับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามีใครได้รับแต่งตั่งบ้าง ขณะเดียวกันส่วนตัวไม่ได้มีการติดต่อหรือพบกับนายธานี

นายพรเพชร ยังชี้แจงถึงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ ว่า จะมีที่ปรึกษาธรรมดา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งที่ปรึกษาธรรมดาจะได้รับค่าตอบแทน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้มาทำงานเฉยๆ ไม่ได้รับสิทธิเท่ากับที่ปรึกษา ซึ่งการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทาางคณะกรรมาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา แต่ที่ปรึกษาธรรมดาจะมีจำนวนจำกัด และยังได้รับประโยชน์เรื่องค่าตอบแทน และเครื่องราชฯ