วิปรัฐบาลยันถกร่าง พ.ร.บ.กยศ. 14 ก.ย.

2022-09-01 17:54:57

วิปรัฐบาลยันถกร่าง พ.ร.บ.กยศ. 14 ก.ย.

Advertisement

วิปรัฐบาลยันร่าง พ.ร.บ.กยศ. ถกต่อ 14 ก.ย. หลังมติวิป 2 ฝ่ายให้เลื่อนวาระ 3ไปถกต่อหลังร่าง ก.ม.ที่วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 นายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ วันที่ 2 ก.ย.ว่า จะพิจารณารายงานรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระ จำนวน 31 เรื่อง ส่วนการพิจารณร่าางพ.ร.บ.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือร่าง พ.ร.บ.กยศ. วาระสองต่อเนื่องนั้น เบื้องต้นจะนำไปพิจารณาต่อท้ายร่างกฎหมายที่วิป 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้เลื่อนมาพิจารณาก่อน ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ คือ ร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่...) พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ... และ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เม.ย.60 พ.ศ... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภาแล้ว ดังนั้นหากสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับพิจารณาจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ร่างกฎหมายประกาศบังคับใช้ได้

นายอรรถกร กล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาของร่างพ.ร.บ.กยศ.นั้น คือการพิจารณาวาระสองและต่อด้วยลงมติวาระสาม อย่างไรก็ดีในการประชุมเมื่อ 31 สิงหาคม ที่พบว่ามติของสภาฯเสียงข้างมาก โหวตเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและเนื้อหาของกมธ.เสียงข้างมากถูกตีตกนั้น ดังนั้นเมื่อถึงการพิจารณาครั้งถัดไปต้องลงมติชี้ขาดอีกครั้งว่าจะใช้คำแปรญัตติของเสียงข้างน้อยของฝั่งใด ดังนั้นกรณีที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย แถลงว่าร่างพ.ร.บ.กยศ. จะพิจารณาต่อวันที่ 2 ก.ย.นี้ จึงไม่ถูกต้อง