บขส. รับชำระค่าตั๋วผ่าน "คนละครึ่งเฟสที่ 5"

2022-09-01 10:44:06

 บขส. รับชำระค่าตั๋วผ่าน "คนละครึ่งเฟสที่ 5"

Advertisement

บขส. รับชำระค่าตั๋วผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 5 ตั้งแต่  1 ก.ย.– 31  ต.ค.

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.65  ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเดินทางและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 โดยภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนี้ ได้มอบหมาย น.ส.สุจิตรา สุขะอาจิณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บขส. เป็นผู้ประสานงานและรับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้รับชำระเงินในโครงการจำนวน 137 เครื่อง จากตัวแทนธนาคารกรุงไทย และจะส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังสถานีเดินรถของ บขส ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะชำระค่าโดยสารผ่านโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานขายตั๋ว ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ได้โดยตรง  ส่วนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส.ได้ ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส.