กทม.คุมเข้ม 2 สาเหตุหลักลด PM2.5

2022-09-01 00:05:59

กทม.คุมเข้ม 2 สาเหตุหลักลด PM2.5

Advertisement

กทม.คุมเข้ม 2 สาเหตุหลัก "เครื่องยนต์ดีเซล-การเผา"ลด PM2.5

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกทม. ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม รอง ผู้ว่าฯกทม.  ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 )ใน กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. และผ่านระบบการประชุมทางไกล

นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมแผนปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเกิดมลภาวะ จนเข้าภาวะวิกฤตมีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งเรายังคงใช้ค่าเดิมคือ 50 แต่ในปี 2566 จะใช้เกณฑ์ 37.5 โดยช่วงภาวะปกติ กรุงเทพมหานครจะดำเนินตามแผนที่มีอยู่ 16 กิจกรรม เช่น การล้างถนน ตรวจไซด์ก่อสร้าง ตรวจมลภาวะตามสถานที่ต่างๆ เมื่อเริ่มเข้าวิกฤตก็จะมีการปรับแผน ซึ่งจากการประชุมวันนี้ ผู้ว่าฯกทม.รวมถึงกรรมการได้เสนอให้ปรับแผนเฉพาะในแต่ละพื้นที่ เช่น อาจต้องมีการปิดโรงเรียน หรือห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ (สิบล้อ) วิ่งเข้าพื้นที่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะส่งแผนที่ปรับกรณีภาวะวิกฤตมาให้สำนักสิ่งแวดล้อมในวันที่ 20 กันยายน และจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม จากนั้นจะเริ่มปฏิบัติตามแผนทันที สำหรับการวัดค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีเครื่องวัด 79 จุด และรถโมบาย 4 แห่ง มีการรายงานค่าฝุ่นเป็นรายเขต 50 เขต ซึ่งคณะกรรมการฯได้เสนอให้พิจารณาว่าควรรายงานรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ หรือรายเขตเช่นในปัจจุบัน

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดมลภาวะใน กทม.  มี 2 สาเหตุ คือจากเครื่องยนต์ดีเซล และการเผา หากเราสามารถควบคุม 2 ส่วนนี้ได้ ปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานครก็จะลดน้อยลง กรณีรถสิบล้อเป็นเครื่องยนต์ดีเซล หากเราสามารถควบคุมได้ ปัญหาฝุ่นในพื้นที่ก็จะลดลงด้วย สำหรับงบประมาณเป็นงบปกติที่ใช้ทุกปีไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่ม เพราะเรื่องนี้เป็นงานที่ทำปกติไม่ใช่เฉพาะกิจ