จบ! "อาหาร-น้ำ"สนามบินแพง สั่งคุมห้ามเกิน25%ราคาตลาด

2018-01-17 09:00:27

จบ! "อาหาร-น้ำ"สนามบินแพง สั่งคุมห้ามเกิน25%ราคาตลาด

Advertisement

ประเด็นเรื่อง อาหาร น้ำ สนามบินแพงได้ข้อสรุปสั่งควบคุมตรวจสอบไม่ให้จำหน่ายราคาสูงเกินกว่า 25% ของราคาตลาด


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า ราคาอาหารมีหลายระดับราคา โดยราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร Magic Food Court มีราคาถูก มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการจำนวนมาก 

ส่วนร้านอาหารบริเวณชั้น 3 มีหลายระดับราคา ซึ่ง ทสภ. ได้ควบคุมและตรวจสอบไม่ให้จำหน่ายอาหารในราคาที่สูงเกินกว่า 25% ของราคาตลาด พร้อมทั้งมอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมและกำกับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามสัญญา และให้ ทสภ. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารราคาประหยัดและจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้ชัดเจน