ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.61

2018-01-16 18:55:36

ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.61

Advertisement

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.2561

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน แถลงว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้ผ่อนผันให้อยู่และทำงาน 2 ล้านคน โดย ครม.มีมติขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2561 แต่มีเงื่อนไขว่าในส่วนที่ยังไม่มีทะเบียนประวัติ ไม่มีเลข 13 หลักจะให้ไปทำทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง ส่วนกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู มีทะเบียนประวัติอยู่แล้วให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้วจะได้เอกสารจากประเทศต้นทาง เมื่อได้แล้วฝ่ายไทยจะให้วีซ่าอยู่เพื่อทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปีถึงวันที่ 31 มี.ค.2563 อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือน ก.ค.-31 ธ.ค.2560 พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 1,187,411 คน โดยมีแรงงานที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ 811,829 คน ประกอบด้วย กัมพูชาประมาณ 4 แสนคน เมียนมา 3 แสนคน และลาว 1.3 แสนคน เนื่องจากประเทศต้นทางเป็นผู้ดำเนินการเอง