ลาดพร้าวติดหนักแน่ 19 ม.ค. ปิดถนนสร้างสายสีเหลือง

2018-01-16 17:55:56

 ลาดพร้าวติดหนักแน่ 19 ม.ค. ปิดถนนสร้างสายสีเหลือง

Advertisement

คนที่สัญจรผ่านถนนลาดพร้าวต้องเตรียมความพร้อมรับการจราจรติดขัดหนักกว่าเดิม เพราะตั้งแต่ 19 ม.ค.จะปิดถนนเบี่ยงจราจรสร้างสายสีเหลือง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว 2 จุด คือ ตั้งแต่บริเวณซอยลาดพร้าว 136 ถึงซอยลาดพร้าว 128 และซอยลาดพร้าว 45/1 ถึงซอยลาดพร้าว 23 โดยจะทำการปิดช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 136 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ในระยะแรกจะเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยลาดพร้าว 136 ถึงซอยลาดพร้าว 134 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซอยลาดพร้าว 128


จุดที่ 2 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 45/1 ถึงซอยลาดพร้าว 23  โดยระยะแรกจะเริ่มต้นตั้งแต่ ซอยลาดพร้าว 45/1 ถึงซอย 45 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซอยลาดพร้าว 23


ทั้ง 2 จุด ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการปิดการจราจรช่องทางขวาสุด (ชิดเกาะกลางถนน) 1 ช่องจราจร ขาเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง และ ปิดการจราจรเพิ่มอีก 1 ช่องทาง (ขาออก) ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน