วันนี้มีอะไร: 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2018-01-17 00:00:45

วันนี้มีอะไร: 17 มกราคม  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Advertisement

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 เมื่อได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2532 แล้ว ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว ดังนั้นวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533 จึงเป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

ภาพ Siripong Chanthai / Shutterstock.com


145 ปีก่อน
พ.ศ. 2416
อิน-จัน ฝาแฝดที่มีหน้าอกติดกันและใช้ตับร่วมกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเป็นที่มาของคำว่า "แฝดสยาม (Siamese Twins)" โดย จัน แฝดคนน้องเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2417 ก่อนหน้าที่อีกราว 3 ชั่วโมงถัดมา อินก็ได้เสียชีวิตตามไปด้วย


89 ปีก่อนพ.ศ. 2472 "
ป๊อปอาย" ปรากฏตัวครั้งแรกในการ์ตูนช่องเรื่อง Thimble Theatre ซึ่งวาดโดย เอลิซี เซการ์


77 ปีก่อน
พ.ศ. 2484
เกิดเหตุการณ์ "ยุทธนาวีเกาะช้าง" จังหวัดตราด โดยเรือรบของราชนาวีไทยรบกับกองทัพเรือของฝรั่งเศส ที่รุกล้ำน่านน้ำไทยเข้ามาเพื่อจะระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย หลังจากกรณีพิพาทอินโดจีน โดยฝรั่งเศสมีเรือ 5 ลำ ของไทยมี 3 ลำ ได้แก่เรือรบหลวงธนบุรี เรือรบหลวงสงขลา และเรือรบหลวงชลบุรี ส่งผลให้กองเรือของฝรั่งเศสถูกยิงจนต้องล่าถอยออกไป ส่วนฝ่ายไทยเรือรบหลวงธนบุรีก็ถูกยิงจม มีผู้เสียชีวิต 36 คน วันนี้ของทุก ๆ ปี กองทัพเรือถือว่าเป็นวันสดุดีและบำเพ็ญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตในการรบแห่งราชนาวี 


ภาพ @mr_plengpanich
58 ปีก่อน
พ.ศ. 2503
วันเกิด นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช นักแสดงและผู้กำกับการแสดงมากประสบการณ์