ครูใต้แนะแก้ปัญหาครูภาษาไทยขาดแคลน

2018-01-16 16:35:39

ครูใต้แนะแก้ปัญหาครูภาษาไทยขาดแคลน

Advertisement

ตัวแทนครูอาวุโส แนะรัฐบาลในวันครูพัฒนาครูให้มีจิตสำนึก และผลิตครูภาษาไทยที่กำลังขาดแคลนให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น


เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันครู โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนนับพันคน โดยได้มีการกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่


ขณะที่นางสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช ผอ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา ฐานะตัวแทนครูอาวุโสประจำการ เปิดเผยว่า สำหรับวันครูวันนี้ สิ่งที่ตนเองในฐานะที่เป็นครูในพื้นที่มา 40 ปี คิดและควรพัฒนาให้กับเยาวชนในพื้นที่ คือการสร้างความตระหนัก ให้มีต้นแบบที่ดี เด็กก็จะดีไปด้วย เพราะฉะนั้น ควรจะมีการพัฒนาคุณครูให้มีจิตสำนึกของความเป็นครู และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย เราจำเป็นต้องหาครูที่มีความสามารถด้านภาษาไทย และเก่ง มาสอนเยาวชนในพื้นที่ เพราะภาษาไทย เป็นภาษากลาง และวัดผลการเรียนรู้ ที่ต้องนำไปสอบแข่งขันกันทั่วประเทศ หากเด็กมีความเข้าใจภาษาไทย ก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากปัจจุบันการใช้ภาษาไทยยังคงมีปัญหากับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงรับสารสื่อสารกันไม่เข้าใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น