คนบันเทิงตบเท้าอาชีพครู ส่งความรู้สู่อนาคตของชาติ

2018-01-16 16:00:29

คนบันเทิงตบเท้าอาชีพครู ส่งความรู้สู่อนาคตของชาติ

Advertisement

เหล่าคนดังในวงการบันเทิงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ในอีกหนึ่งมุมการการเป็นครูเป็นอาจารย์นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆมา ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกด้วย วันนี้เลยขอนำตัวอย่างคนบันเทิงที่ผันตัวมาเป็นครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ มีใครบ้างมาดูกัน


เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา
อาจารย์พิเศษ สอนด้านการตลาด ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร. นาวิน เยาวพลกุล (นาวิน ต้าร์)  
อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมสอนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและคณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Mathematics for Economists) ทั้งในภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิ๊บ-รวิชญ์ เทิดวงส์


อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรายวิชา Entertainment Branding
จ๋า-ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี
วิทยากรบรรยายการสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ


อภิญญา สกุลเจริญสุข
อาจารย์พิเศษสอนคลาสเรียน สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (เปปเปอร์ วงยูเอชที)
อาจารย์สอนสาขาวิชา Computer Business หลักสูตรบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี
วิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานศึกษาหลายแห่งอาทิ ม.เชียงใหม่,ม.มหิดลศาลายา,ม.เกษตรศาสตร์
ดร.อริสรา กำธรเจริญ
อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นินา ญารินดา บุนนาค
อาจารย์พิเศษสอนวิชา ศิลปะนิยมเพื่อการสื่อสารที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเธอยังเป็นอาจารย์พิเศษที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย
แพทริค ชัยนาม
ครูสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์พิเศษของคณะศิลปศาสตร์ สอนภาษาอังกฤษ และคณะนิเทศศาสตร์ สอนภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ ปัจจุบันครูแพทริค เปิดโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วยนท พนายางกูร หรือ นท The Star
อีกหนึ่งลุคและอีกหนึ่งความสามารถของสาวนท The Star เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา เธอได้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ในคลาส Media and Entertainment Business