แจ้งกองปราบเอาผิดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

2018-01-15 20:35:13

แจ้งกองปราบเอาผิดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

Advertisement

สาวบุกกองปราบฯแจ้งความประธานบอร์ด ขสมก. และรักษาการ ผอ.ขสมก.กับพวกฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน


เมื่อวันที่ 15 ม.ค. น.ส.เบญจวรรณ สุขประพฤติ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ มณีศิริรัตน์ ทนายความ ได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีประธานบอร์ด ขสมก. และรักษาการ ผอ.ขสมก.กับพวกฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 โดยอ้างว่า เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2560 มีการประชุมบอร์ดและลงคะแนนเสียงมีมติให้ บริษัท ช ทวี จำกัด ได้รับสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี)จำนวน 489 คัน จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการประชุมวันดังกล่าวรักษาการ ผอ.ขสมก.ไม่มีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 27 แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมการและลงมติ ในฐานะประชาชนไม่มีส่วนได้เสียไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อ ขอใช้สิทธิ์ประชาชนแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้เกิดความชอบธรรมต่อสังคมและส่วนรวม