ว่าที่กกต.ส่อแววไม่จบ เหตุสเปคไม่ถึง

2018-01-15 13:00:31

ว่าที่กกต.ส่อแววไม่จบ เหตุสเปคไม่ถึง

Advertisement

ว่าที่กกต. ส่อแววไม่จบง่าย หลัง กมธ. ชุดตรวจ ชี้ ผู้ผ่านการสรรหา 5 ราย มีคุณสมบัติบางประการไม่ครบ เตรียมโยนลูกให้สนช.พิจารณาแหล่งข่าวจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. เผย กรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นว่า กรณีผู้ที่มีมาจากการสรรหา 5 ราย ยังมีข้อสงสัย หลายประการ เนื่องจากพบว่าบางรายไม่ได้มีประสบการณ์ตามวิชาชีพของตัวเองอย่างแท้จริง มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใหญ่บางพรรค และ ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรทั้งหมดมีเพียง 15 คนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น้อยเกินไป เพราะคณะกรรมการสรรหาควรต้องมีตัวเลือกมากกว่านี้ ส่งผลให้สนช.ต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อไป เพราะการเลือกตั้งในอนาคตมีความสำคัญที่จะต้องได้บุคคลที่มีความสามารถและรู้เท่าทันการเลือกตั้ง