ไข้หวัดนกระบาดในญี่ปุ่น ฆ่าไก่กว่า 9 หมื่นตัว

2018-01-13 17:45:22

ไข้หวัดนกระบาดในญี่ปุ่น ฆ่าไก่กว่า 9 หมื่นตัว

Advertisement

ญี่ปุ่นฆ่าไก่กว่า 9 หมื่นตัวในฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดทางตะวันตกของประเทศ เนื่องจากพบติดเชื้อไข้หวัดนก


จังหวัดนากาวา ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เริ่มฆ่าไก่ 91,000 ตัวแล้ว หลังจากตรวจพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกที่ฟาร์มท้องถิ่นแห่งหนึ่ง รัฐบาลท้องถิ่น และกระทรวงเกษตร, ป่าไม้และการประมง แถลงในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า หลังการตรวจสอบไก่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเขตซานุกิ ในจังหวัดนากาวา ผลตรวจเป็นบวก มีเชื้อไข้หวัดนกที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยการยืนยันการพบการระบาดของไข้หวัดนกครั้งนี้ ถือเป็นกรณีแรกของประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว โดยระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีนาคม 2560 มีไก่ถูกฆ่าทั้งสิ้น 1.67 ล้านตัว เนื่องจากติดเชื้อไข้หวัดนก เอช5เอ็น6