เทศบาลตำบลบ้านสิงห์จัดใหญ่วันเด็ก

2018-01-13 17:40:23

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์จัดใหญ่วันเด็ก

Advertisement

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ ชาวบ้านพาบุตรหลานเที่ยวฉลองคึกคัก


เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่หอประชุมวัดบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต โดยพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน


นายบุญลือ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและเป็นพลังของประเทศในอนาคต ซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี จะต้องมีการปลูกฝังและเอาใจใจเด็กและเยาชนในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น