"บิ๊กโจ๊ก" ตรวจ Smart Safety Zone 4.0 สภ.หัวหิน

2022-08-04 02:30:11

 "บิ๊กโจ๊ก" ตรวจ Smart Safety Zone 4.0 สภ.หัวหิน

Advertisement

"บิ๊กโจ๊ก" ตรวจ Smart Safety Zone 4.0 สภ.หัวหิน ก่อนสรุปผลมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 ที่ ศปก.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone (สมาร์ท เซฟตี้ โซน) 4.0 พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 “Huahin Smart Safety Zone 4.0” สภ.หัวหิน ซึ่งเป็นโรงพักนำร่อง 1 ใน 100 สถานีตำรวจ เฟสที่ 2 ตามโครงการ ตลอดจนติดตามความคืบหน้า ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม (Big 6) ในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และชมวิดิทัศน์การปฏิบัติการที่สำคัญในโครงการ จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน รวม 13 ราย ที่ได้ให้ความร่วมมือในการต่อเชื่อมจุดกล้อง CCTV เข้าสู่ระบบการควบคุมดูแลของ สภ.หัวหิน


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า  ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ Huahin Smart Safety Zone 4.0 ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 2.18 ตร.กม. รอบพระราชวังไกลกังวล ระยะทางโดยรอบ 6.43 กม.ด้านทิศเหนือติดกับ ต.หัวหิน ด้านทิศทิศตะวันออกติดกับทะเลหัวหิน ทางด้านทิศตะวันตกติดเส้นทางรถไฟ ต.หัวหิน และ ทางด้านทิศตะวันออกติดทะเลหัวหิน จำนวนประชากรในพื้นที่รวม 1,268 คน, ประชากร 800 กว่าครัวเรือน ครอบคลุมตำบลหัวหิน โรงแรมและรีสอรท์ในพื้นที่โครงการ จำนวน 15 แห่ง ธนาคาร 2 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 2 แห่ง ทั้งนี้ สภ.หัวหิน ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่นจัดตั้งห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการ CCOC ,โดรน พร้อมเจ้าหน้าที่บินโดรนที่มีใบอนุญาติถูกต้องตาม กสทช.และคำสั่งรองรับ สามรถเชื่อมโยงภาพมาที่ห้อง CCOC ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและฐานข้อมูล ทั้งระบบ CRIME, Police I lert U, OSB ของระบบ Police 4.0, เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดที่เชื่อมมายังห้อง CCOC ตลอด 24 ชม.และสามารถดูย้อนหลังได้ หน้าจอแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นต้น


ประธานกรรมการประเมินโครงการ กล่าวว่า สภ.หัวหิน มีการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้มีการทำ MOU กับ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ สภ.หัวหิน คือเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อหาแนวร่วมในการทำงานทั้งด้านความร่วมมือ งบประมาณ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในโครงการ อีกทั้งยังได้มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายBIG 6 เป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมการแจ้งปัญหา แนวทางแก้ไข และมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความต้องการและปัญหาของประชาชน ดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่างๆในพื้นที่โครงการฯ เช่น การเพิ่มไฟส่องสว่างหรือกล้อง CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม การขีด สี ตี เส้น การทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รกร้าง เปลี่ยว พื้นที่ในโครงการเป็นประจำ จากการสำรวจความหวาดกลัวและความเชื่อมั่น หรือ People pole Smart Safety Zone4.0 ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน 1. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีสถิติลดลง และผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนด น้อยกว่าร้อยละ 40% ลงมา ในทุกเดือน 2.ระดับความพึงพอใจต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจ มีสถิติที่เพิ่มขึ้น และผ่านตัวชี้วัด ที่ สตช.กำหนด มากกว่าร้อยละ 80% ขึ้นไป ในทุกเดือน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นจะต้องปฏิรูประบบการทำงานให้รองรับและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมายการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดย พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ตน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการและได้รับรางวัลประเภทการลดอาชญากรรม ด้านประสบการณ์ที่ดีที่สุดในงานตำรวจชุมชน จากเวทีประชุม สุดยอดตำรวจโลก หรือ เวิร์ล โพลิศ ซัมมิท ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต

สำหรับการตรวจ สภ.หัวหิน ของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เป็นโรงพักสุดท้ายสำหรับโครงการดังกล่าว โดยวันที่ 4 ส.ค.นี้จะประเมินผลสรุปโครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน ก่อนที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นประธานมอบรางวัลให้กับสภ.ที่ผ่านการประเมินโครงการดังกล่าว