HR ต้องทราบ! ข้อมูลพนักงานอะไรบ้างที่ห้ามรั่วไหลเด็ดขาด

2022-08-03 13:30:05

 HR ต้องทราบ! ข้อมูลพนักงานอะไรบ้างที่ห้ามรั่วไหลเด็ดขาด

Advertisement

เรียกได้ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่ทุกคนคุ้นหูในชื่อ PDPA ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในวงการองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากสิ่งใดที่เคยทำได้ ก็อาจจะทำไม่ได้อีกต่อไป หน้าที่ขององค์กรคือจำเป็นต้องเคารพความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทุกอย่างต้องเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าหรือ ข้อมูลพนักงาน

ด้วยเหตุนี้ คนที่รับหน้าที่มากที่สุดสำหรับความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงเป็นใครไม่ได้ นอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR และหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือการเก็บรักษาข้อมูลพนักงานไว้เป็นความลับ ห้ามรั่วไหลโดยเด็ดขาด ซึ่งหากอยากรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ในบทความนี้

ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น

    คำว่าข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นนี้ครอบคลุมตั้งแต่ใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา ข้อมูลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ควรเก็บไว้เป็นความลับอยู่แล้ว เนื่องจากหากหลุดสู่มือของผู้ที่ไม่หวังดี ย่อมสามารถสร้างความเดือดร้อนได้มากมาย

ผลการตรวจสุขภาพ

    ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากเปิดเผยผลตรวจสุขภาพของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบ ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็ออกมาสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนั้นนี่จึงเป็นข้อมูลพนักงานอีกประเภทที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด

ผลการประเมินช่วงทดลองงานและระหว่างปฏิบัติงาน

    การผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินช่วงทดลองงาน รวมถึงผลลัพธ์ทั้งหมด ย่อมส่งผลต่อนายจ้างรายต่อไปในการใช้พิจารณา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน นี่จึงเป็นข้อมูลพนักงานอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเก็บเป็นความลับ

สลิปเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆ

    เรียกได้ว่าเป็นมารยาททางสังคมอยู่แล้วก็ว่าได้สำหรับการห้ามเปิดเผยเงินเดือนให้พนักงานในองค์กรเดียวกันทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือคลื่นใต้น้ำต่าง ๆ รวมถึงการบริหารที่ง่ายขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็ออกมาสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวเช่นกันด้วยการห้ามไม่ให้เปิดเผยสลิปเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆ

สัญญาจ้าง สถิติการเข้า-ออกงาน การลางาน ขาดงาน มาสาย

    การเปิดเผยสถิติการเข้า-ออกงาน การลางาน ขาดงาน มาสายย่อมส่งผลต่อนายจ้างรายต่อไปในการพิจารณารับเข้าทำงาน ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับลูกจ้าง หากการทำผิดพลาดในอดีตจะติดตัวเขาไปตลอด ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการปิดโอกาส ข้อมูลพนักงานว่าด้วยสัญญาจ้าง สถิติการเข้า-ออกงาน การลางาน ขาดงาน มาสาย จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เป็นความลับ